1400 Yılından Günümüze Civatanın Tarihi

Civata  birbirine bağlanmak istenen parçaları somun ile skıştırarak kullanılan bağlantı elemanıdır. Genel olarak somun ile kullanılır.Makine ve inşaat sektöründe civata çok fazla kullanılır. Civatanın kelime kökü italyanca “Giaveta” sözcüğünden gelmektedir. Civatanın tarihte ilk kullanımı M. Ö. 1. yüzyıla dayanmaktadır.İskenderiyeli Heron tarafından bulunduğu söylenmektedir. Antik çağda bir silindirin üzerine tel çevrilerek ilk dişli bağlantılar kullanılmaya başlandı.1400 yıllarda Avrupada görülen civata, Leonardo Da Vinci tarafından 1452-1519 yılları arasında geliştirildi. 1700 'lü yıllarda ilk tornavida kullanımına rastlamaktayız. Henry Maudslay (1771-1831) 1797 yılında İngiltere ' de, David Wilkinson 1798' de Amerika 'da civata patentini almışlardır. 1850 'li yıllarda civata üretimi sıcak dövme tekniği ile yapılmaktaydı. 20.yüzyılın başından itibaren civata üretimi seri imalatın hayatımıza girmesi ile birlikte soğuk dövme tekniği ile üretim sistemine geçilmiştir. Modern üretim teknolojisi olan bu sistem bile dakikada 200-300 adete kadar civata üretimi yapılabilmektedir.Amaçlarına göre birçok civata çeşidi bulunmaktadır. En çok kullanılan civata çeşitleri altı köşe başlı civatalar ve alyan başlı denilen imbus civatalardır. Civata ve somunun dişleri birbirine uygun şekilde olmalıdır.Farklı ölçeklerde olan civata ve somun bağlantı işleminde kullanılamaz. Bağlama ve çözme işlemleri civata bağlantılarında anahtar ve tornavida adı verilen takımlar ile yapılır. Civatların minimum çap, normal çap ve nominal çap olarak üç çap büyüklük ölçüsü vardır. Bu ölçüler arasından civatayı belirten çap nominal çaptır. Bu çapta civatanın üstüne vida dişleri bir helis şeklinde açılır. Bir doğrunun silindir üzerine belli bir açı ile eğik olarak sarılmasından oluşan olayda helis meydana gelir. Helisin eğimini gösteren açıya helis açısı denmektedir. Civatanın bağlantıyı yerine getirebilmesi için işletme kuvvetleri altın çözülmemesi gerekir. Bunu için helis açısının sürütünme açısından küçük olması gerekmektedir. Sarsıntılı işlemlerde civata bağlantılarının çözülmemesi için birçok ek emniyet tedbiri getirilmiştir. Civatanın temas edeceği yüzeylerin çok iyi işlenmesi ve somunun belli aralıklar ile sıkıştırılması gevşeme ve çözülmeye karşı en etkili uygulamadır. Cıvata ve somun genellikle çelikten üretilir. Bu üretim için çeliğin bütün türleri kullanılır. Kullanım yerlerine göre civatalar çinko, nikel, kadmiyum ve krom kaplanmış veya kaplamasız şekilde bulunur. Cıvata üretimi günümüzde üretimin standartlarına göre büyük seriler halinde sadece civata üreten fabrikalarda yapılmaktadır. Civatalar bağlama elemanı olarak kullanılmasının yanı sıra hareket iletilmesinde de kullanılır. Bu tür civatalara hareket vidaları yada transmisyon civataları denmektedir.
 
Civata Çeşitleri

  • Altıköşe Başlı Civata
  • Allen Civata
  • Havşa Başlı Yıldız Yarıklı Civata
  • Havşa Başlı Yarıklı Civata
  • Altıköşe Başlı Esnek Civata
  • Allen Esnek Civata
  • Havşa Başlı Allen Civata
  • Mercek Başlı Civata
  • Plastik Civata
Cache hits : 2 [50%]
Cache misses : 2 [50%]
Cache total : 4
Url added to cache : 360Misses list
index.php?option=com_content&Itemid=101&lang=&view=featured

index.php?option=com_content&Itemid=101&lang=&view=featured

In memory, waiting to be written : 0
Ram used : 57896